• Γλώσσα:

  • Ελληνικά
  • English
click to enable zoom
Searching...
Δε βρέθηκαν αποτελέσματα
Άνοιγμα χάρτη
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain Η τοποθεσία μου Πλήρης οθόνη Προηγούμενο Επόμενο

€ 100 to € 15.000.000

Χαρακτηριστικά

€ 0 to € 6.000.000

Χαρακτηριστικά

€ 0 to € 9.000.000

Χαρακτηριστικά

€ 0 to € 8.500.000

Χαρακτηριστικά

€ 0 to € 5.500.000

Χαρακτηριστικά
Βρεθηκάν 0 αποτελέσματα View results
αναζήτηση

€ 0 to € 1.500.000

Χαρακτηριστικά
Βρεθηκάν 0 αποτελέσματα
Αποτελέσματα αναζήτησης

Stellenbeschreibung Muster ingenieur

Posted by admin on 03/08/20
| Χωρίς κατηγορία
| 0

Entwurfsmuster wurden ursprünglich in die Kategorien «Erstellungsmuster», «Strukturmuster» und «Verhaltensmuster» eingeteilt und anhand der Konzepte Delegierung, Aggregation und Konsultation beschrieben. Eine andere Klassifizierung hat auch den Begriff des Architekturentwurfsmusters eingeführt, der auf der Architekturebene der Software angewendet werden kann, z. B. das Model-View-Controller-Muster. Die folgenden Muster stammen aus Design patterns [3] und Code Complete,[6], sofern nicht anders angegeben. Heutzutage ist das Iterator-Muster trivial: Es ermöglicht Ihnen, eine Liste von Objekten zu durchlaufen, beginnend am Anfang, durch die Liste ein Element nach dem anderen zu durchlaufen, bis zum Ende. Dies ist eines der gefährlichsten Designmuster, wenn sie es im Zweifel nicht verwenden. Sein Hauptzweck besteht darin, sicherzustellen, dass nur eine Instanz eines bestimmten Objekts vorhanden ist. Mögliche Anwendungen sind ein Drucker-Manager oder ein Datenbankverbindungs-Manager. Es ist nützlich, wenn der Zugriff auf eine begrenzte Ressource kontrolliert werden muss. Es wurden auch Anstrengungen unternommen, um Entwurfsmuster in bestimmten Bereichen zu kodifizieren, einschließlich der Verwendung vorhandener Entwurfsmuster sowie domänenspezifischer Entwurfsmuster. Beispiele hierfür sind Designmuster für Benutzeroberflächen,[6] Informationsvisualisierung,[7] sicheres Design,[8] «sichere Benutzerfreundlichkeit»[9] Webdesign [10] und Geschäftsmodelldesign. [11] Konstruktionsmuster waren ursprünglich in 3 Unterklassifikationen kategorisiert worden, basierend auf der Art des Problems, das sie lösen.

Erstellungsmuster bieten die Möglichkeit, Objekte basierend auf den erforderlichen Kriterien und auf kontrollierte Weise zu erstellen. Bei Strukturmustern geht es darum, verschiedene Klassen und Objekte zu organisieren, um größere Strukturen zu bilden und neue Funktionen bereitzustellen. Schließlich geht es bei Verhaltensmustern darum, allgemeine Kommunikationsmuster zwischen Objekten zu identifizieren und diese Muster zu realisieren. Die Notwendigkeit von Mustern ergibt sich aus der Verwendung von Computersprachen oder -techniken mit unzureichender Abstraktionsfähigkeit. Bei idealem Factoring sollte ein Konzept nicht kopiert, sondern lediglich referenziert werden. Aber wenn auf etwas verwiesen wird, anstatt kopiert zu werden, dann gibt es kein «Muster» für Beschriftung und Katalog. Paul Graham schreibt im Essay Revenge of the Nerds. Die unsachgemäße Verwendung von Mustern kann die Komplexität unnötig erhöhen. [28] Einige Autoren behaupten, dass sich Designmuster nicht wesentlich von anderen Formen der Abstraktion unterscheiden und dass die Verwendung neuer Terminologie (von der Architekturgemeinschaft entlehnt) zur Beschreibung bestehender Phänomene im Bereich der Programmierung unnötig ist.

 • Αναζήτηση

  € 0 to € 1.500.000

  Χαρακτηριστικά
 • Αλλαγή κωδικού

 • Υπολογιστής Δανείου

Σύγκριση